دوشنبه, آبان 01, 1396
شما اینجا هستید    درباره ما
درباره ما

با توجه به نیاز کشور به توسعه صنعتی و بسترسازی مناسب برای حمل و نقل و ساخت کارخانه های مختلف و گسترش روزافزون طرح های عمرانی از جمله کارخانه های سیمان، کارخانه آسفالت، برجهای انتقال نیرو، دکلهای روشنایی، دریچه های سد، قطعات کشتی و آنچه که از آهن خام شکل و مدل دلخواه داده می شود و پایه اولیه ساخت این واحدهای صنعتی و واحدهای صنعتی آینده با گمان نیاز مبرم کشور،‌ما را برآن داشت که به عنوان وظیفه ملی و میهنی و عدم وابستگی به کشورهای بیگانه، ساخت این واحد صنعتی را در نظر داشته باشیم.
این مجموعه مفتخر است که از سال 1367 در خدمت تمام صنف های مرتبط با این مجتمع را در پیشینه خود داراست. این گروه صنعتی از چند واحد تشکیل گردیده است که در قسمت محصولات، تجهیزات و خدمات معرفی گردیده است.
 

He currently runs his own brand ArtyA, and also Spero rolex replica uk Lucem. Further, Arpa owns a small manufacture in Geneva, known as SC2, where he plans on headquartering a smartwatch customization service for select clients. Yvan Arpa's promise is to re-case items like the Apple Watch with more exclusive and luxurious replica watches sale cases. While it isn't yet known how easy it will be to remove the hardware inside of an Apple Watch and rolex replica uk move it into another case, it is presumably doable. This concept art shows what might happen if Yvan gets his way. This idea offers a mocked-up Apple Watch with a custom gold case. According to Arpa, a case such as this rolex replica would be produced from 150 grams of gold, and contain over eight carats of baguette-cut diamonds. Of course, at these levels, it is all about customization and bespoke work, so don't stop your imagination from going wild to dream up your rolex replica uk ultimate luxury Apple Watch fantasy.